Koszyk – Konferencja 17 października 2020, Wrocław